Styrelsen

För att kontakta styrelsen använd styrelse@domarringenskoloni.net

Ordförande

Inga Adolfsson

stuga 32

070 722 64 61Sekreterare

Annika Söderström stuga 109

Kassör

Malin Paulsson

stuga 100

0703 56 35 95
Ledamot

vice ordförande

Håkan Nordström

stuga 99

Kontakt person gällande El frågor.

0705 12 54 26
Ledamot

Merjo Yliluoma

stuga 56

Suppleant

Britt Lindström

stuga 60
Suppleant

vakant från augusti
Revisor

Åsa Sterner

stuga 97
Revisor

Knut Mårfelt

stuga 112