Styrelsen

För att kontakta styrelsen använd styrelse@domarringenskoloni.net

Ordförande

Inga Adolfsson

stuga 32

070 722 64 61Sekreterare

Annika Söderström stuga 109

Kassör

Malin Paulsson

stuga 100

0703 56 35 95
Ledamot

vice ordförande

Håkan Nordström

stuga 99

Kontakt person gällande El frågor.

0705 12 54 26
Ledamot

Manne Wretman

stuga 83
Suppleant

Kerstin Sjögren

stuga 57
Suppleant

Alexander Öfgren

stuga 125

Revisor

Åsa Sterner

stuga 97
Revisor

Knut Mårfelt

stuga 112


Valberedning


 kontakta styrelsen som lämnar  kontaktuppgifter till dig, eller läs informationsblad nr 8 under fliken medlem- där finns kontaktuppgifter för 2023 års valberedning