Kalender

2022

MARS

13 mars, kl 14.00 digitalt årsmöte, poströster sammanräknas.


Årets faktura till medlemmar skickas ut i slutet av mars.

APRIL

30 april, sista dagen att betala årets avgift/ medlem.

MAJ

Vatten sätts senast igång när frostrisk är över.

Soptunnorna tas fram i början av maj.


15 maj kl. 10 till 14 städdag.

15 maj kl 13.00 möte om 75 års festligheter för dig som vill delta i planeringen och förberedelser.


15 maj sista dag att inkomma med motioner inför ajournerat årsmöte som sker 12 juni.


24 maj kl 18-19, öppet hus i klubbhuset, information om förslag till framtida servicebyggnation


31 maj Inspektion av områdets skötsel.

JUNI

12 juni Ajournerat årsmöte  kl 14 på dansbanan, kallelse och  information anslås och skickas via e-post samt kommer finnas i klubbhuset.


21 juni Efterinspektion av områdets skötsel.


24 juni Midsommarafton, föranmälan senast 20 juni vid anslagstavlorna grind 1 och 2, kaffe med tårta och dans vid midsommarstången kl 14.


27 juni, senast anmälan till 75 års jubileumsfest, se anslagstavlorna.


JULI

30 juli kl 18.00  75 års jubileumsfest. Inbjudan finns på anslagstavlorna, anmälan senast 27 juni, avgift för mat förbetalas och blir din anmälan.


AUGUSTI

7 augusti Städdag kl 10 till 14.


14 augusti Öppet hus kl 12 till 16, Kaffeservering, loppis.


16 augusti Inspektion av områdets skötsel.


SEPTEMBER

16 september Efterinspektion av  områdets skötsel.


OKTOBER

 2 oktober Städdag kl 10 till 14.

Musteriet stängs vid städdagen.

Medlemmar som deltagit vid städdag återbetalas städavgift.


4 oktober sista soptömningen.


Körgrindarna låses när vattnet stängs av vid frostrisk.