Kalender

2024

MARS

10 mars,  årsmöte, kallelse skickas till medlemmar med post 


Årets faktura till medlemmar skickas ut i slutet av mars.

APRIL

30 april, sista dagen att betala årets avgift/ medlem.

MAJ

Vatten sätts senast igång när frostrisk är över.

Soptunnorna tas fram i början av maj.


 Städdag - söndag 5 maj kl 10-14.


Inspektion av områdets skötsel - onsdag 29 maj

JUNI

Efterinspektion av områdets skötsel - måndag 17 juni


Midsommarafton - fredag 21 juni, mer information kommer

JULIAUGUSTI

Städdag- söndag 4 augusti kl 10-14  


Inspektion av områdets skötsel -tisdag 13 augusti


SEPTEMBER

Efterinspektion  områdets skötsel -onsdag 4 september


OKTOBER

 Städdag - söndag 6 oktober kl 10-14


Musteriet och duschen städas och stängs vid städdagen.


Medlemmar som deltagit vid städdag återbetalas städavgift under oktober månad.


Sista soptömningen.


Körgrindarna låses när vattnet stängs av.