Inspektion

En grupp medlemmar som väljs på årsmötet gör inspektion i maj och augusti  tillsammans med styrelsen. Inspektion sker i enlighet med ordningsföreskrifterna.

Grusgång


I mitten av grusgången ligger det stenmjöl. Stenmjöl är lämpligt till trädgårdsgångar och parkeringsplatser där man vill eftersträva en hård yta.

Här ska du inte hacka för att få bort ogräs. Använd gärna salt eller ättika till ogräset.


Grovt grus (ca 2-3 cm tjockt) ska ligga ca 70 cm brett utfrån kolonigräns med en rak linje mot stenmjölsgången.


Checklista:

  • rensa ogräs
  • buskar mm ska inte växa ut över gången
  • gruset ska inte ligga för långt ut  (70 cm)
  • halva grusgången närmast lotten ska hållas fri från ogräs

Rågång


Rågångarna mellan kolonilotterna ska skötas av båda kolonisterna. Dessa gångar är inte några genvägar. Rågångarna ska vara ca 70 cm breda och inte användas till annat än som en ”fredad zon”. Använd vägarna för att komma till din lott samt för att till exempel köra skottkärra.


Checklista:

  •  buskar mm ska inte växa ut över rågång
  • rensa ogräs
  • föremål, exempelvis kompost ska inte vara placerad i rågång

Staket


Staketet äger föreningen och har ansvar för det.

Staketet är betalt under en tioårsperiod, 1995-2004 (ca 200 000 kr).


Kolonilotter intill områdesstaketet har en markremsa (70 cm) till förfogande utan kostnad. Dessa lottinnehavare är skyldiga att hålla staketet och markremsan fritt från ogräs, buskar, kompostbehållare odyl.


OBS! Speciellt viktigt att hålla rent under staketet.


Checklista:

  • växtligheten under staketet ska tas bort. Salt får absolut inte användas!
  • växtlighet mot staketet ska tas bort
  • föremål, exempelvis kompost ska placeras minst 70 cm ifrån staketet

Vid frågor kontakta styrelsen.