Allmänt

Betalning till föreningen, görs via Swedbank. Skriv stugnummer, namn samt vad
inbetalningen avser.


Bankgironummer: 800-3311


SWISH-nummer: 123 281 94 56 för jord, grus, sand och stenmjöl.


SWISH-nummer: 123 280 70 06 för extra grindnyckel 400 kronor,

lotter, kaffe samt andra föreningsaktiviteter.

Dusch 100 kr / år och person.  Hyra av släpkärra 100 kr/ tillfälle.

Domarringens koloniförening har rabatt hos:

10 %     Magnussons Färg, Kungsgatan 5, Örebro