Försäljning av stuga

Kontakta oss i styrelsen


Hör av er när ni hittar en köpare så kommer vi överens om en tid för att skriva överlåtelse av arrendekontraktet.

Meddela styrelsen om namn, adress och e-post till köparen så att information om våra stadgar och regler kan skickas till köparen minst en vecka före överlåtelsen.

Glöm inte att meddela köparen om inträdesavgiften som ska vara betald i god tid före överlåtelsen till bankgiro 800-3311.

Vi har inget kösystem. Stugor annonseras på anslagstavlorna eller i media.


Stadgar

§ 3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom

Örebro Kommun och själv, make/maka, partner eller sambo inte har arrende-

eller nyttjanderätt till annan kolonilott.


Vid medlems inträde i föreningen betalas via bankgiro vid inträdestillfället en av årsstämman fastställd inträdesavgift, 2 000 kr.

Inträdesavgiften återfås ej vid utträde ur föreningen.