Styrelsen

Domarringens koloniförening

Ordförande

Göran Lundh

Sekreterare

Annika Söderström

Kassör


Ledamot


Ledamot

Malin Paulsson


Bo Axelsson


Tommy Adolfsson


Suppleant


Suppleant

Tomas Ericson


Håkan NordströmRevisor


Revisor

Leif Nygren


Knut MårfeltRevisor suppleant

Robert  LindbyTelefonnummer till några av oss finns på anslagstavlorna på området samt skickat på e-post 15 mars

Styrelsen