Grusgång, Rågång, Staket


Anslagstavlan

 

Städdagar 2020

 • Vårstädning: 10 maj kl10-14
 • Sommarstädning: 9 augusti kl 10-14
 • Höststädning:4 oktober kl 10-14

 

 

Information 2020

 • 15 maj  - 15 augusti

     - Gånggrindarna 1 och 2 öppnas

     ca kl. 08.00-18.00

     - Körgrindarna öppnas i april/maj.


 • Inspektion / besiktning
  26 maj och 20 augusti

    

 

 

Aktiviteter 2020

 • Midsommarfirande: 19 juni
 • Öppet hus:
 • Auktion:
 • Kolonifest:


Domarringens koloniGrusgång


I mitten av grusgången ligger det stenmjöl. Stenmjöl är lämpligt till trädgårdsgångar och parkeringsplatser där man vill eftersträva en hård yta.

Här ska du inte hacka för att få bort ogräs. Använd gärna salt eller ättika till ogräset.


Grovt grus (ca 2-3 cm tjockt) ska ligga ca 70 cm från kolonigräns med en rak linje mot stenmjölsgången.

________________________________________________________________


Rågång


Rågångarna mellan kolonilotterna ska skötas av båda kolonisterna. Dessa gångar är inte några genvägar. Rågångarna ska vara ca 70 cm breda och inte användas till annat än som en ”fredad zon”. Använd vägarna för att komma till din lott samt för att till exempel köra skottkärra.


_________________________________________________________________


Staket


Kolonilotter intill områdesstaketet har en markremsa (70 cm) till förfogande utan kostnad. Dessa lottinnehavare är skyldiga att hålla staketet och markremsan fritt från ogräs, buskar, kompostbehållare odyl.


OBS! Speciellt viktigt att hålla rent under staketet. Använd EJ salt!


Staketet äger föreningen och har ansvar för det.

Staketet är betalt under en tioårsperiod, 1995-2004 (ca 200 000 kr).

_________________________________________________________________Vid frågor kontakta styrelsenGrusgång / Rågång / Staket