Försäljning / Ägarbyte

Domarringens koloniförening


Anslagstavlan 2020

 

Städdagar

 • Vårstädning: 10 maj kl10-12
 • Sommarstädning: 9 augusti kl 10-14
 • Höststädning:4 oktober kl 10-14

 

 

Information

  • Gånggrindarna kommer denna säsong att hållas stängda.
  • Körgrindarna öppnas 10 maj.
  • Kompostflak öppnas 10 maj.
  • Inspektion / besiktning 26 maj och 20 augusti. 

 

Aktiviteter

 • Midsommarfirande: inställt pga pandemin

Försäljning / Ägarbyte



Kontakta oss i styrelsen.


Hör av er när ni hittar en köpare så kommer vi överens om en tid för att skriva överlåtelse av arrendekontraktet.


Meddela oss om namn och adress till köparen så att information om våra stadgar och regler kan skickas till köparen minst en vecka före överlåtelsen.


Glöm inte att meddela köparen om inträdesavgiften som ska vara betald i god tid före överlåtelsen till bankgiro 800-3311.


Vi har inget kösystem. Stugor annonseras på anslagstavlorna eller i media.




Stadgar


§ 3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom

Örebro Kommun och själv, make/maka, partner eller sambo inte har arrende-

eller nyttjanderätt till annan kolonilott.



Vid medlems inträde i föreningen betalas via bankgiro vid inträdestillfället en av årsstämman fastställd inträdesavgift, 2 000 kr.

Inträdesavgiften återfås ej vid utträde ur föreningen.