- Grusgång, Rågång, Staket


Anslagstavlan
 

Städdagar 2019

  • Vårstädning: 5 maj
  • Sommarstädning: 28 juli
  • Höststädning: 6 oktober

 

 

Information 2019

  • 15 maj  - 15 augusti

-Gånggrindarna 1 och 2 öppnas

ca kl. 08.00-18.00

-Körgrindarna öppnas i april/maj.


  • Inspektion / besiktning

 23 maj och  13 augusti

 

 

Aktiviteter 2019

  • Midsommarfirande: 21 juni
  • Auktion: inget planerat 2019
  • Kolonifest: inget planerat 2019


Domarringens koloni

Grusgång / Rågång / StaketGrusgång


I mitten av grusgången ligger det stenmjöl. Stenmjöl är lämpligt till trädgårdsgångar och parkeringsplatser där man vill eftersträva en hård yta.

Här ska du inte hacka för att få bort ogräs. Använd gärna salt eller ättika till ogräset.


Grovt grus (ca 2-3 cm tjockt) ska ligga ca 70 cm från kolonigräns med en rak linje mot stenmjölsgången.

________________________________________________________________


Rågång


Mellan varje kolonilott finns en rågång som finns till för att man ska kunna vårda sin lott runt omkring. Det är båda koloniägarnas ansvar att sköta rågången.


- En rågång är en genom vissa märken på marken betecknad gränslinje.

Skifte av jord eller ägoskifte, är en lantmäteriförrättning där jord fördelas mellan två eller flera ägare. (Wikipedia)

_________________________________________________________________


Staket


Kolonilotter intill områdesstaketet har en markremsa (70 cm) till förfogande utan kostnad. Dessa lottinnehavare är skyldiga att hålla staketet och markremsan fritt från ogräs, buskar, kompostbehållare odyl.


OBS! Speciellt viktigt att hålla rent under staketet. Använd EJ salt!


Staketet äger föreningen och har ansvar för det.

Staketet är betalt under en tioårsperiod, 1995-2004 (ca 200 000 kr).

_________________________________________________________________Vid frågor kontakta oss i styrelsen.