- Information m m

 

Anslagstavlan

 

 

 

 

Städdagar 2018

  • Vårstädning: 6 maj
  • Sommarstädning: 29 juli
  • Höststädning: 7 oktober

 

 

 

 

 

Information 2018

  • 15 maj - 15 augusti

Gånggrindarna 1 och 2 är öppna ca kl. 08.00-18.00

 

  • Inspektion / besiktning

28 maj och 1 augusti

 

 

 

 

 

Aktiviteter 2018

  • Midsommarfirande: 22 juni
  • Auktion: 11 augusti
  • Kolonifest: 18 augusti

 

Domarringens koloni

INFO m m

 

Betala till Swedbank - bankgiro 800-3311:

Samla ihop och betala en gång, istället för att betala för varje gång.

På så sätt blir det lite lättare för vår kassör.

 

Swish-nummer (nytt 2018) Ställ gärna frågor till kassören.

 

-123 281 94 56 betala jord, grus,salt

-123 280 70 06 betala t ex lotter, kaffe, dusch, andra föreningsaktiviteter

 

 

Anteckna dig på listorna på anslagstavlan vid grind 1:

datum, namn, stugnummer, antal

 

pris:

sand 45 kr/ skottkärra

grus 50 kr/ skottkärra

saltsäck 100 kr/ säck

stenmjöl 45 kr/ skottkärra

U-jord och R-dress kostar 65 kr/säck

Gödsel 50 kr/säck

Planteringsjord 45 kr/säck

 

 

Dusch

Anteckna dig på listan:

datum, namn, stugnummer

 

pris:

dusch 15 kr per gång

årskort 150 kr (behöver inte anteckna sig på listan)

 

********************************************************************************************

Festkommittén 2018:

Annika Malm, Sylvia Larsson, Annika Johansson, Maria Tollofsén, Susanne och Mikael Norelius

 

*******************************************************************************************

Ambulans måste tillkallas uppge att området är låst för att ambulansen ska kunna ta sig in

 

********************************************************************************************

Adressändring meddela till sekreteraren

 

********************************************************************************************

Containern / lastflak

Finns hela säsongen. Töms när det är fullt.

Tänk på att inte slänga större grenar än 1 cm.

 

********************************************************************************************

2016-04

Soptunnorna kommer att ställas fram i vecka 18. Vi har ändrat abonnemang och får nu tömning varje vecka, men vi har halverat antalet tunnor.

-Fortfarande gäller att matavfall slängs i de bruna tunnorna och i de gröna tunnorna ska enbart restavfall slängas. Avfall som förpackningar (av t.ex. plåt, glas, plast eller kartong), tidningar eller farligt avfall lämnas på återvinningsstation.

 

********************************************************************************************

Folksam, 10 % rabatt får du för att föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet.

 

********************************************************************************************

Klubbhuset kan bokas för 100 kr per dygn.

Det finns en lista i hallen i Klubbhuset där du antecknar dig:

- datum, namn, stugnummer

 

I Klubbhuset finns det böcker som du kan låna.

 

********************************************************************************************

Busken vid grind 1, nyplanterad 2012,

Cotinus obovatus "Grace", Rödbladig stor perukbuske

 

*******************************************************************************************

Har du bilder som du vill bidra med till vår gemensamma hemsida?

Maila dem gärna till: webmaster@domarringenskoloni.net

 

*******************************************************************************************